Snímateľné rohože, kuchynské rohože, behúne

Názov projektu: GRUND - umývateľné rohože, kuchynské koberčeky, behúne 

Registračné číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025316

Názov žiadateľa: GRUND a.s. 

Opis projektu, ciele:Predmetom projektu je výroba umývateľných rohoží, koberčekov a behúňov. Projekt sa bude realizovať v areáli spoločnosti v Kalnej Vode, ktorá je súčasťou obce Mladé Buky. Projekt má priame prepojenie na vlastný ukončený výskum a vývoj.

Inovačný poukaz 1.

Názov projektu: GRUND - Inovačný voucher 1. 

Registračné číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025936

Názov žiadateľa: GRUND a.s. 

Opis projektu, ciele: GRUND a.s. sa snaží o čiastočnú alebo úplnú recykláciu kúpeľňových výrobkov a preto je potrebné minimalizovať spotrebu materiálov z nerecyklovateľných zdrojov. Cieľom inovácie je nahradiť tieto materiály.

Program podpory zamestnanosti

Názov projektu: Zmena manažmentu v spoločnosti GRUND

Registračné číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009482

Názov žiadateľa: GRUND a.s. 

Opis projektu, ciele: Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu v riadení spoločnosti Grund a. s. Zmena bude spočívať v zavedení systému vekového manažmentu, ktorý bude podporovať diferencovaný prístup k rôznym vekovým kategóriám zamestnancov a zohľadňovať ich špecifické potreby.

  

Inovácie - Výzva V (inovačný projekt)

Názov projektu: GRUND - Digitálna tlač

Registračné číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015100

Názov žiadateľa: GRUND a.s.

Termín: november 2018 - december 2021

Oprávnené výdavky: maximálne 65,5 mil. Kč

Dotácia: maximálne 22,925 mil. Kč

Opis projektu, ciele: Predmetom projektu je dodávka a inštalácia nových technológií.

eu.png

Účasť spoločnosti GRUND a.s. na kľúčových veľtrhoch v rokoch 2018 až 2019

Registračné číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007447

Maximálna pomoc:  3 750 000 Kč

Čas realizácie: 2018 a 2019

Predmet a&nbspcieľ: GRUND navštívi veľtrhy v USA, Nemecku a Číne v rokoch 2018 a 2019 s&nbspfinančnou podporou z Operačného programu Podnikanie a Inovácie pre&nbspkonkurencieschopnosť, program Marketing. Cieľom projektu je podporiť expanziu spoločnosti na najväčšie trhy na svete.

eu.png

Účasť spoločnosti GRUND a.s. na kľúčových veľtrhoch v rokoch 2016 až 2018

Registračné číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000226

Maximálna pomoc:  4 125 000 Kč

Čas realizácie: 2016 až 2018

Predmet a&nbspcieľ: GRUND navštívi veľtrhy v&nbspUSA, Nemecku, Číne a&nbspJaponsku v&nbsprokoch 2016 až 2018 s&nbspfinančnou podporou z&nbspOperačného programu Podnikanie a&nbspInovácie pre&nbspkonkurencieschopnosť, program Marketing. Cieľom projektu je podporiť expanziu spoločnosti na najväčšie trhy na svete.

eu.png

GRUND - 3D kúpeľňová podložka

Registračné číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000074

Čas realizácie: 2016 až 2018

Predmet a cieľ: Predmetom projektu je začatie sériovej výroby novo vyvinutej 3D jednofarebnej kúpeľňovej rohože.

eu.png

Názov projektu: GRUND - vzdelávanie v GRUND a.s.

Registračné číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003939

Čas realizácie: 2017 až 2018

Predmet a cieľ: Predmetom projektu je systematické vzdelávanie zamestnancov spoločnosti.

eu-2.jpg